Försvarsadvokat

Som misstänkt för brott har du alltid laglig rätt att ha en advokat vid din sida. Ju förr desto bättre. 

Om du är misstänkt för brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare som nästan alltid är en advokat. Du har också rätt att själv begära vilken advokat du vill ha, och du har rätt att begära det redan innan du till exempel går på förhör. 

Under polisförhör finns till exempel risken att du som misstänkt utrycker dig på ett sätt som misstolkas och att det blir fel i dokumentationen. Jag hör och ser och reder ut, förtydligar och undviker missförstånd som kan få onödiga konsekvenser. Jag fungerar även ofta som en länk till omvärlden under ett eventuellt frihetsberövande. 

I de flesta fall står staten för dina försvararkostnader.
 

Så här går det till

1. Berätta att du vill ha en offentlig försvarare redan vid första kontakten med polisen för att vara säker på att dina rättigheter tillvaratas. Nämn vem du vill ha som din offentlige försvarare. Polis eller åklagare kontaktar då den domstol som tar beslut om du ska få en offentlig försvarare. Domstolen går normalt med på att ge dig den advokat som du begärt. I vissa fall får du en offentlig försvarare först efter att förundersökningen genomförts och åtal väckts. Även då ska du i första hand få den som du begärt.

2. Så snart jag fått uppdraget som offentlig försvarare kontaktar jag dig så att vi kan förbereda oss inför t ex förhör eller rättegång. 

Du kan kontakta mig så snart du blivit misstänkt för ett brott och/eller kallats till förhör. Ju förr desto bättre.

Målsägandebiträde

Om du blivit utsatt för ett brott har du många gånger rätt att få stöd av ett målsägandebiträde. 

Med ett målsägandebiträde vid din sida har du någon att vända dig till såväl under pågående förundersökning som vid polisförhör och eventuell rättegång. 

Du har alltid rätt att begära biträde av ett målsägandebiträde och du har rätt att själv begära vem du vill ha. Ju förr ett målsägandebiträde blir förordnat desto tryggare för brottsoffret.