Familjerätt

Jag är specialiserad på vårdnads-, boende- och umgänges- tvister med fokus på klienten och barnens bästa. 

Vid till exempel en separation, där det finns gemensamma barn, bör man försöka komma överens i frågor som kan gälla vårdnad, hur barnen ska bo och hur ett umgänge ska se ut. Jag finns tillhands med lång erfarenhet och trygghet vid tvister rörande vårdnad, boende och umgänge. 

För hjälp med ekonomisk familjerätt som gäller t ex bodelningar, arv och testamenten lotsar jag dig med varm hand vidare till kunniga kollegor.