Om advokat Johan Mellgren

Mitt uppdrag som advokat är att se till klientens bästa. Utbildning och lång erfarenhet skapar resultat. 

Jag har kunskap och erfarenhet av alla typer av brottmål och jag ger bästa möjliga biträde vid kontakt med polis, åklagare och domstol. Jag har lång erfarenhet och har varit delaktig i många uppmärksammade mål. Jag har basen i Uppsala och Mälardalsregionen, men tar uppdrag över hela Sverige. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet 

Efter juristutbildning vid Uppsala universitet har jag arbetat mer än 20 år på advokatbyrå. 

God advokatsed

Det ställs mycket höga krav på en advokat. Arbetet utförs inom ramen för etiska regler som ska skydda klientens intressen. Alla advokater står under tillsyn av Advokatsamfundet. Läs mer på Advokatsamfundets hemsida.